Site menu:Jeśli masz jakiekolwiek pytania:


napisz: lkkr@op.pl

lub zadzwoń:
tel: 0 504 292 904
tel: 0 601 385 475
(proszę dzwonić w wtorek między 18.00 - 20.00)

Adres siedziby klubu: ul. Przytulna 4; 20-534 Lublin

Adres korespondencyjny: ul.: Krańcowa 103/50; 20-338 Lublin

Jak zostać członkiem naszego klubu
Aby zostać członkiem LKKR należy wypełnić deklarację członkowską, zgodę na zgłoszenie danych osobowych do FPL oraz w przypadku, gdy jest to pierwszy klub do którego chce się przystapić oświadczenie, iż nie było sie wcześniej członkiem innego klubu zrzeszonego w federacji FPL, i wysłać je na e-mail lub adres korespondencyjny lkkr@op.pl
W ciągu kilku dni skontaktujemy się z Tobą, a na Twój adres e-mail zostanie wysłana decyzja o przyjęciu do klubu.
By dokonać rejestracji kota należy na adres korespondencyjny klubu wysłać oryginał i kserokopię rodowodu kota oraz numer jego mikroczipa. Oryginał rodowodu po dokonaniu rejestracji zostanie odesłany z powrotem.
Na wszystkie pytania dotyczące działalności klubu odpowiadamy telefonicznie lub przez e-mail.

Jak dojechać
Lublin; ul.: Przytulna 4
SM Klub "Między Nami"

Zarząd Klubu

Przewodniczący Paweł Juściński e-mail: pjuscinski@wp.pl
Sekretarz Joanna Rybka e-mail: rybkajoanna@wp.pl
V-ce przewodniczący ds.finansowych Maria Katarzyna Koziak e-mail: kylali@vanti.eu
Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Waldemar Kasperski e-mail: marzkasper@poczta.onet.pl
Sekretarz e-mail: ..
Członek Tomasz Chemperek e-mail: tomasz.chemperek@neostrada.pl
Sąd Koleżeński

Przewodniczący Aleksander Mosór e-mail: aleksandermosor@wp.pl
Członek Iwona Szymczyk-Wrońska e-mail: szymczycha@poczta.fm
Komisja Hodowlana

Przewodnicząca Magdalena Juścińska e-mail: tiffany29@op.pl
Członek Marzena Włodarska e-mail: ari-gan@wp.pl
NASZE KONTO: 40 1020 3176 0000 5902 0059 5405, PKO BP SA VI/o Lublin
NIP: 712-296-82-84
REGON: 060061354

Opłaty w Klubie

Wpisowe 30,00 zł
Składka członkowska za rok 80,00 zł - pierwsza osoba
40,00 zł - kolejna osoba (składka rodzinna pod wspólnym adresem)
Rejestracja kota 10,00 zł
Rodowód kota 30,00 zł
Rodowód kota z nadliczbowego miotu 200,00 zł
Poprawka w rodowodzie (z winy hodowcy) 30,00 zł
Dyplom 20,00 zł
Dokument miotu 10,00 zł
Transfer 70,00 zł
Nostryfikacja bez nowego rodowodu 30,00 zł
Nostryfikacja z nowym rodowodem 60,00 zł
Przydomek hodowlany 190,00 zł
Opłata dodatkowa w przypadku błędnie wypełnionych dokumentów 15,00 zł
Wizytówka hodowli na stronie LKKR zgodnie z Regulaminem Członka LKKR
Statuty i Regulaminy

STATUT FIFe stan prawny na 01.01.2002
STATUT FPL stan prawny na 10.09.2005
STATUT LKKR stan prawny na 16.06.2005
REGULAMIN OGÓLNY FIFe ważny od 01.01.2011
REGULAMIN WYSTAWOWY FIFe ważny od 01.01.2011
REGULAMIN HODOWLANY FIFe ważny od 01.01.2011
REGULAMIN HODOWLANY LKKR ważny od 01.08.2012
REGULAMIN CZŁONKA LKKR ważny od 14.05.2007
REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ LKKR< ważny od 14.05.2007
REGULAMIN ORGANIZACYJNY LKKR ważny od 14.05.2007
REGULAMIN ORGANIZACYJNY WŁADZ LKKR ważny od 14.05.2007
REGULAMIN ZARZĄDU LKKR ważny od 14.05.2007
Wzory Dokumentów

Deklaracja członkowska do LKKR
Zgłoszenie danych osobowych do FPL
Zgłoszenie przydomka hodowlanego FIFe
Dokument miotu (wymagana jest kopia rodowodu kocura w przypadku gdy nie jest on zarejestrowany w bazie FPL)
Zgłoszenie kota na wystawę
Zatwierdzenie tytułu kota
Wniosek - wystawienie transferu
Wniosek - nostryfikacja (SHKRP i inne) - prosimy dołączyć oryginał rodowodu
Korekta danych kota w KR
Podanie o zmianę członkowstwa w klubie FPL
Inne Dokumenty

Rodowody SHKRP - info
Procedura - obiegu dokumentu miotu
Poradnik dla organizatorów wystaw
Sprawozdanie z GA2011 FIFe
Umowa krycia
Umowa kupna