Site menu:Regulamin Strony Klubu LKKR

Nie przeczytanie regulaminu nie zwalnia z poniesienia ewentualnych konsekwencji związanych z naruszeniem jego punktów

Zmiany na stronie LKKR dokonywane są raz w miesiącu, w pierwszym tygodniu miesiąca. Za wyjątkiem kociąt.

Strona ta powstała dla członków LKKR oraz osób zainteresowanych kotami rasowymi. Zachęcamy hodowców do jej współtworzenia nadsyłając ciekawe artykuły, ogłoszenia oraz zdjęcia do galerii.

Wszyscy hodowcy zarejestrowani w Klubie LKKR mogą umieścić wizytówki hodowli na stronie LKKR www.lkkr.prv.pl, zdjęcia kota powinny być w formacie jpg, o wymiarach min. 300x200 pikseli w rozdzielczości 72 dpi.

W dziale HODOWLE umieszczone są wizytówki hodowli zarejestrowanych w LKKR. Wizytówka musi zawierać:
- przydomek hodowlany (o ile został już nadany)
- miasto, w którym mieści się hodowla
- kontakt telefoniczny i/lub mailowy z Hodowcą
Ponadto można w niej umieścić zdjęcie reklamowe oraz link/baner do prywatnej strony www. W przypadku prowadzenia hodowli kilku ras utworzone są oddzielne wizytówki dla każdej z nich. Hodowle są ułożone wg kategorii, w kategoriach wg porządku alfabetycznego ras, następnie wg przydomków hodowlanych, gdy brak przydomka hodowlanego - alfabetycznie wg nazwisk hodowców. Warunkiem wymaganym do umieszczenia wizytówki jest uregulowanie opłat członkowskich względem LKKR. Nie spełnienie tych wymagań w przypadku już umieszczonej na stronie Klubu wizytówki będzie wiązało się z jej usunięciem.

W dziale UTYTUŁOWANE KOTY umieszczone są koty, które zdobyły najwyższe tytuły EC/EP, GIC/GIP, IC/IP.

W dziale KOCURY umieszczane są kocury, które posiadają stałą licencję hodowlaną. Ułożone są według grup, następnie alfabetycznie według ras w grupie, alfabetycznie według imion kocurów.

W dziale KOCIĘTA umieszczone są informacje jedynie o miotach zarejestrowanych kartą miotu w LKKR. Ogłoszenie musi zawierać:
- rasę kociąt
- datę urodzenia miotu
- informację o płci i kolorze kociąt
- miasto, w którym mieści się hodowla
- kontakt telefoniczny i/lub mailowy z Hodowcą
Ponadto można w niej umieścić zdjęcie reklamowe, oraz link do prywatnej strony www. Hodowca zobowiązany jest do zgłoszenia faktu sprzedaży kociąt w celu usunięcia nieaktualnego ogłoszenia. W przeciwnym razie, o ile Hodowca nie zgłosi potrzeby dłuższej prezentacji ogłoszenia, zostanie ono usunięte ze strony po upływie 4-ciu miesięcy od daty narodzin kotów.

Udowodnione nieprawidłowości w prowadzeniu hodowli są podstawą do usunięcia jej wizytówki w dziale HODOWLE oraz KOCIĘTA.

Na stronie obowiązują zasady Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku. Prawa autorskie do zdjęć oraz artykułów należą do ich autorów, jeżeli nie zaznaczono inaczej pod daną publikacją. W przypadku zauważenia plagiatu prosimy o poinformowanie o tym fakcie administratora strony.

Zarząd LKKR zastrzega sobie w wyjątkowych przypadkach prawo do odmowy umieszczenia informacji i ogłoszeń, jak i prawo do dodawania i modyfikowania kolejnych punktów regulaminu zależnie od kierunku rozwoju strony oraz przepisów LKKR.
Administrator strony ma także prawo do ingerencji w treść i wygląd zamieszczanych informacji, podyktowane wyglądem graficznym strony i sprawami technicznymi, oraz prawo do nie umieszczania materiałów złej jakości (np. nie ostre zdjęcia).